ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ทุน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดู 2304 ครั้ง


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2562 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  ความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ นั้น ในการนี้มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวนทั้งสิ้น  246 คนรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน.pdf
 รายชื่อแบ่งกลุ่มตามลำดับสอบสัมภาษณ์.pdf