ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 03 กันยายน 2562 ดู 1057 ครั้ง


ตามประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา เรื่องการรับสมัครนักศึกษา เพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุนเป้นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีทุนฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ขึ้นบัญชีทุนปี 2562.pdf