รับสมัครนักศึกษาพิการที่บัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครขอรับสิทธิ์ได้ ที่งานแนะแนว  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

adana escort iskenderun escort iskenderun escort bayan " /> โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10 กันยายน 2562 ดู 24 ครั้ง


รับสมัครนักศึกษาพิการที่บัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครขอรับสิทธิ์ได้ ที่งานแนะแนว  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบadana escort
iskenderun escort
iskenderun escort bayan
เอกสารแนบ
 การสนับสนุนเงิน 62.pdf
 แบบฟอร์มยื่นจำนง 62.pdf