ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รายชื่อนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ในระบบ e-studentloan
วันที่ 01 ตุลาคม 2555 ดู 2030 ครั้ง


ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-studentloan เพื่อทำการบันทึกค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 หากนักศึกษาคนใดไม่ทำ จะไม่สามารถเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมและค่าครองชีพได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 รายชื่อนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ในระบบ e-studentloan.pdf