ลิงค์หน่วยงาน

 
 
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2556
วันที่ 09 ตุลาคม 2555 ดู 1420 ครั้ง


          นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2556 ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการผ่อนผันได้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2555 ณ ห้องเลขานุการ อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือสามารถติดต่อได้ที่ คุณสุรศักดิ์ เหมือนเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 081-5407242