รายละเอียดดังเอกสารแนบ

" /> รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2555 ดู 2661 ครั้ง


รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอบัญชีรับทุน.pdf
 ใบสมัครขอรับทุน.pdf