ลิงค์หน่วยงาน

 
 
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประจำปี 2556
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2555 ดู 1126 ครั้ง


ราละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.docx