ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ดู 2407 ครั้ง


          ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและติดตามจากประกาศจากคณะต้นสังกัดเรื่องวันเวลา  และสถานที่ที่จะดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุน  โดยระยะที่งานแนะแนวกำหนดเวลาในการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่  26-30  พ.ย. 2555  หากนักศึกษาไม่เข้าสอบสัมภาษณ์จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์


เอกสารแนบ
 รายชื่อ.pdf