ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ.2556
วันที่ 27 มีนาคม 2556 ดู 3329 ครั้ง


          ด้วยสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ แจ้งประสานกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 และสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2555ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย ฯ จึงกำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศแจ้งบัณฑิตปี 56.pdf