ลิงค์หน่วยงาน

 
 
แก้ไขประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ.2556
วันที่ 07 พฤษภาคม 2556 ดู 3360 ครั้ง


รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 แก้ไขประกาศรับปริญญาบัตร 2556.pdf