ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 03 กันยายน 2556 ดู 651 ครั้ง


เมื่อนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้วให้นักศึกษามารายงานตัวได้ที่  งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ ที่ 9-13 กันยายน  2556  เวลา  09.00 น – 16.30 น. หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนรายละเอียดประกาศ ดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 บัญชีทุนการศึกษาทั่วไป 2556 (1).pdf