ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ ตอบแบบสอบถามข้อมูลวิจัย (มีค่าตอบแทนให้)
วันที่ 14 มกราคม 2557 ดู 431 ครั้ง


                ด้วย รศ.ดร.นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะวิจัยร่วม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ จำนวน 400 คน เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง การวิจัยระบบดัชนีความไว้วางใจสังคมอย่างฉลาด ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยคณะผู้วิจัยจะเดินทางมาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ปีกซ้าย หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีเวลาว่าง โดยประมาณ 1 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 3 หรือ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อตอบแบบสอบถาม (รับจำนวนจำกัด และมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษา) นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถสมัครได้ที่ งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้ในการเข้าตอบแบบสอบถาม นักศึกษาสามารถมาในช่วงใดก็ได้ที่สะดวก เพียงแค่คนละ 30 - 60 นาที ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นเวลาพักเที่ยง