ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอเชิญส่งผลงานประกวดเรียงความ และ คลิปวิดิโอประกอบเพลง ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท
วันที่ 04 เมษายน 2557 ดู 352 ครั้ง


           ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรียนเชิญส่งผลงานเรียงความ และคลิปวิดิโอประกอบเพลงเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว” โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 เมษายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 2014-04-03_2.PDF