และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

" /> กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 1941 ครั้ง

            กองพัฒนานักศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา โดยการทำจิตอาสาให้กับมหาวิทยาราชภัฏยะลา เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความเป็นจิตอาสา ได้พัฒนาตัวเอง และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป