ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพานักศึกษาชมรมเหินฟ้าโดดหอ 34 ฟุต
วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 237 ครั้ง

วันที่ 2 เมษายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพานักศึกษาชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาลโดดหอ 34 ฟุต โดยมีหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนักศึกษาชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑ จังหวัดปัตตานี