ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เยาวชน ไร้คอรัปชั่น
วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 162 ครั้ง

             กองพัฒนานักศึกษา พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เยาวชน ไร้คอรัปชั่น YOUTH 2020" เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา