ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม วิถีไทย วิถีพุทธ
วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 172 ครั้ง

             วันที่ 16 มีนาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ ณ ห้องประชุมเก้ายอด คณะวิทยาการจัดการ