ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒฯพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สานสู่ฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหว
วันที่ 07 เมษายน 2559 ดู 188 ครั้ง

              วันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน โครงการ "สานสู่ฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว