ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒฯ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
วันที่ 23 เมษายน 2559 ดู 233 ครั้ง

           วันที่ 5 เมษายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน และมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว