ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559 ดู 190 ครั้ง

           วันที่ 27 เมษายน 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ และหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีสภานักศึกษา ผู้นำนักศึกษาทั้ง 4 คณะร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว