ลิงค์หน่วยงาน

 
 
อบรมให้ความรู้วินัยจราจรแก่นักศึกษา
วันที่ 03 สิงหาคม 2555 ดู 890 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 1ส.ค 55ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้วินัยจราจรแก่นักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษา  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และรับรู้กฏระเบียบในการจอดรถภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เข้าใจระเบียบวินัยในจราจร เพื่อสามารถนำเอาความรู้ไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ระดับปริญญาตรีปี 1 จากทุกคณะ จำนวน 1,300 คน ซึ่งมีร้อยตำรวจโท สุพจน์ สุเอียด และดาบตำรวจ สิทธิ์ศาสตร์ หลิมพลอย จากสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลามาให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้