ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษา 2559
วันที่ 04 มิถุนายน 2559 ดู 206 ครั้ง

           วันที่  4 มิ.ย.59 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะพูดคุยผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจารย์ ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ซอและ เกปัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            อาจารย์ ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่จำเป็นจะต้องทราบถึงนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขของบุตรหลานที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”