ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ดู 207 ครั้ง

         วันนี้ (30 มิถุนายน 59) นักศึกษาไทยพุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา