ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีสมโภชเทียนพรรษา
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ดู 245 ครั้ง

           วันนี้ (12 ก.ค 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา