ลิงค์หน่วยงาน

 
 
นักศึกษาสมาชิกชมวิทยุสื่อสารฯ(เหินฟ้า) เข้าร่วมโครงการนักศึกษาต้นแบบ ร
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ดู 246 ครั้ง

            นักศึกษาสมาชิกชมวิทยุสื่อสาร และอาสาพยาบาล(เหินฟ้า) ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าร่วมโครงการนักศึกษาต้นแบบ รู้เท่าทันโทรคมนาคม (กสทช)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวดการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณเกี่ยวกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์โทรคมนาคม จากมหาลัยทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงาน กสทช กรุงเทพมหานคร