ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ จากทุกหลักสูตร ทุกคณะ
วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 ดู 199 ครั้ง

               วันนี้(21 ก.ค 59) ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา  นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ตามนโยบายและมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ จากทุกหลักสูตร ทุกคณะ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้