ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน
วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ดู 215 ครั้ง

                วันที่ 25 ก.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลุกอินทร์ เป็นประธาน และมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษารอบเพิ่มเติม และอื่นๆ