ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันที่ 02 สิงหาคม 2559 ดู 234 ครั้ง

               วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ  ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อาจารย์ศตพล  ลูกอินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาพิการ  การใช้โปรแกรม Google App และ โปรแกรม Spss  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาพิการ