ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประดู่เกมส์
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2555 ดู 778 ครั้ง

 

          เมือวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ดำรงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทแก่นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40(รอบคัดเลือก) “ประดู่เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 5ประเภทรายการ จำนวน 64 คน คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง และเซปักตะกร้อ

          ในการนี้มีกีฬาเปตองหญิง ที่ได้เข้ารอบแข่งขันในรอบมหกรรม ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2556 นี้