ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมพิธีซ้อมปริญญาบัตร
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดู 229 ครั้ง

           วันที่ 23 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุม