ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารสมัครเรียน รด.
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ดู 301 ครั้ง

              วันที่ 24 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าสมัครเรียน รด. ณ มณฑลทหารบก 45 ค่าอิงคยุทธบริหาร โดยมีหัวหน้าฝ่ายสวัสดีการ นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายอรุณ หนูสอน ในการกำกับดูแลนักศึกษา