ลิงค์หน่วยงาน

 
 
โครงการเวทีส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 01 กันยายน 2559 ดู 159 ครั้ง

            วันที่ (31 ส.ค. 59) ที่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเวทีส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะด้านส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม (สปส.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้น โดยมี คุณสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตไทย อาจารย์ ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานายนิมุ มะกาเจ คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้