ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการเตรียมแข่งกีฬามหาวิทยาลัย
วันที่ 02 กันยายน 2559 ดู 202 ครั้ง

                วันที่ 2 ก.ย. 2559 จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมแข่งกีฬามหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน มีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student union