ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือแม่บ้าน
วันที่ 05 กันยายน 2559 ดู 202 ครั้ง

             วันที่ 5 ก.ย. 59 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือแม่บ้านประจำอาคารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อสอบถามความเรียบร้อยและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน ณ ห้องพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร student union