ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมระบบกิจกรรมความดี
วันที่ 05 กันยายน 2559 ดู 209 ครั้ง

                วันที่ 5 ก.ย. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเรื่องระบบกิจกรรมความดี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน มีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักวิชาการคอมคณะ ทั้ง 4 คณะ  และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา