ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมประจำเดือนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 05 กันยายน 2559 ดู 203 ครั้ง

                 วันที่ 5 ก.ย. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 1/59 โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน เพื่อสอบถามหารือภาระงาน ความเรียบร้อยและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน ณ ห้องพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร student union