ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
วันที่ 09 กันยายน 2559 ดู 286 ครั้ง

              วันที่ 9 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร student union ประชุมคณะกรรรมการองค์การบริหารนักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน และคณะกรรมการองค์บริหารนักศึกษาเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สอบถามปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป