ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมข้อมูลประชุมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตงานพิธีพระราชทาน
วันที่ 14 กันยายน 2559 ดู 243 ครั้ง

             วันที่ 14 ก.ย. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมข้อมูลประชุมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และบุคลากรกองพัมนานักศึกษา ณ ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union