ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
วันที่ 14 กันยายน 2559 ดู 200 ครั้ง

                วันที่ 14 ก.ย. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน รองอธิการบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา