ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์สำหรับผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 2559
วันที่ 21 กันยายน 2559 ดู 261 ครั้ง

              วันที่ 20 กันยายน 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์สำหรับผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 2559 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 4 คณะ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เข้าร่วมประชุม ณ อาคาร students union กองพัฒนานักศึกษา