ลิงค์หน่วยงาน

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถานศึกษาปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%
วันที่ 30 กันยายน 2559 ดู 206 ครั้ง

            วันที่ 30 กันยายน 2559 งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถานศึกษาปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%  ( yala say no to foam ) ณ ห้องประชุมพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว  จังหวัดยะลา