ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของกองพัฒนานักศึ
วันที่ 04 ตุลาคม 2559 ดู 125 ครั้ง

             วันที่ 4 ต.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา