ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม 2559
วันที่ 05 ตุลาคม 2559 ดู 237 ครั้ง

             วันที่ 5 ต.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา