ลิงค์หน่วยงาน

 
 
งานพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้นำ และประธานชมรมนักศึกษา
วันที่ 05 ตุลาคม 2559 ดู 182 ครั้ง

            วันที่ 5 ต.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว เป็นประธาน พร้อมด้วย นายฮาซัน สารีมา นายกองค์การบริหารนักศึกษา จัดประชุม ตัวแทนชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  เพื่อชี้แจ้งแนวทางและแผนการดำเนินงานของชมรมในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

             โดยในปีการศึกษานี้ องค์การบริหารนักศึกษา กำหนดให้มีการจัดพื้นที่ลานกิจกรรม ชมรม "นิทรรศการมีชีวิต" ทุกวันพุทธ ภาคบ่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อยนกิจกรรมนักศึกษาอีกทางหนึ่ง