ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร
วันที่ 06 ตุลาคม 2559 ดู 124 ครั้ง

            วันที่ 6 ต.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร student union โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมหัวหน้างานแม่ และแม่บ้านอาคาร student union ณ ห้องพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร student union