ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 07 ตุลาคม 2559 ดู 189 ครั้ง

               วันที่ 7 ต.ค. 2559 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธานประชุม คณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา