ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ดู 158 ครั้ง

             วันที่ 12 ต.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธาน พร้อมด้วย ผู้อธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดี ทั้ง 4 คณะ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา