ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปี 2559
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดู 172 ครั้ง

              วันนี้ 13 ต.ค. 59 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครู – อาจารย์ โดยในเวลา 09.00 น. พิธีไหว้ครูของนักศึกษา (ไทยพุทธ) และในเวลา 10.00 น. พิธีไหว้ครู ของนักศึกษา (ไทยมุสลิม) โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานพิธีรำลึกพระคุณครู ได้มีการมอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย ทุนวิทยาลัยครูยะลา จำนวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ทุนร้อยปีการฝึกหัดครูไทย จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ทุนมูลนิธิซากาต และสาธารณกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 20 ทุน และทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครูยะลา) จำนวน 4 ทุน อีกกด้วย