ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพเยาวชนสังคมพหุ
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดู 194 ครั้ง

                 วันที่ 13 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพเยาวชนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยรูปแบบ three smart youth: เครือข่ายเยาวชนต้นแบบทำดีดูดี โดยมีอาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีทั้ง 4 คณะ คณะกรรมการดังกล่าง และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา