ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ตัวแทนกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ลงไปมอบกระเช้าตามหน่วยงานต่าง
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดู 201 ครั้ง

                   วันที่ 13 ต.ค. 2559 ตัวแทนกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ลงไปมอบกระเช้าตามหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559